Hersteld Hervormde Gemeente Nijkerk

De Hersteld Hervormde Gemeente te Nijkerk is op 1 mei 2004 ontstaan toen een overgroot deel van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk opging in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Fundamentele bezwaren tegen de grondslag van de nieuw ontstane kerk deed een klein deel vande Hervormde Gemeente van Nijkerk besluiten achter te blijven en niet mee te gaan in de nieuwe kerk. Samen met anderen die dezelfde mening waren toegedaan hebben de bezwaarde gemeenten of delen daarvan zich verenigd in de huidige Hersteld Hervormde Kerk (HHK).

De HHK weet zich exclusief gebonden aan de drie formulieren van enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels) Meer informatie over de HHK vindt u op de website:
www.hersteldhervormdekerk.nl