Hersteld Hervormde Gemeente Nijkerk

De Bijbel is het Woord van God, hierin maakt God zich bekend. De Bijbel begint met de beschrijving van de schepping van de hemel en de aarde en eindigt met het uitzien naar de wederkomst van God als Hij hemel en aarde nieuw zal maken. Daartussenin verhaalt de Bijbel over het ontstaan van en de gang van God met het volk Israel en de profetieën in het Oude Testament. In het Nieuwe testament lezen van het leven van de Heere Jezus Christus op aarde en de verspreiding van het evangelie na de uitstorting van de Heilige Geest. Via onderstaande link kunt u kennis nemen van de Bijbel in de Statenvertaling:

http://www.online-bijbel.nl