Hersteld Hervormde Gemeente - Nijkerk

Kerkenraad

De kerkenraad van de HHG Nijkerk bestaat uit de predikant, vier (wijk) ouderlingen en vier diakenen.
De kerkenraad vertegenwoordigt de gemeente naar buiten toe, draagt zorg voor de pastorale zorg en opbouw van de gemeente en is verantwoordelijk voor het beleid. Met uitzondering van de predikant wordt de kerkenraad periodiek gekozen uit en door de belijdende leden van de gemeente.
De predikant wordt beroepen en dient de gemeente zolang hij in principe geen beroep van een andere gemeente aanneemt.

Predikant: Ds. N.A. Donselaar

 

Ouderlingen: G. Bouw
  R.H. de Greef
  H.A. van Zwetselaar
   

 

Diakenen: C.K. van Doornik
  B. Speijer
   
   

 

Moderamen: Ds. N.A. Donselaar (preses)
  R.H. de Greef (assessor)
  C.K. van Doornik (scriba)