Hersteld Hervormde Gemeente - Nijkerk

Diaconie

De diaconie is belast met de diaconale zorg voor de gemeenteleden.

Daarnaast worden gelden beschikbaar gesteld voor hulp aan de naaste buiten de gemeente. Verder verzorgt of co├Ârdineert de diaconie binnen onze gemeente de organisatie van ouderenmiddagen, een diaconale hulpdienst, vervoer naar de kerk voor hen die anders de kerk niet kunnen bezoeken, en de jaarlijkse kerstbakjes voor ouderen en langdurig zieken.


De diaconie bestaat uit:

Voorzitter: K. Slager
Secretaris: B. Speijer
Penningmeester: C.K. van Doornik
   

De diaconie is voor haar ondersteunende activiteiten afhankelijk van de opbrengst van collecten en giften.

 

Bankrekening diaconie: NL90 RABO 0337 8075 31